Skip to main content

Küçük blokların son kademeleri için kullanılan Bauer basınç
valfleri son derece verimli ve ağır şartlara dayanıklıdır.

Bauer Basınç Valfi 014121